Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Zapinaj pasy bezpieczeństwa


29 marca 2020 | Administrator
Odszkodowania Ogólne Porady

Według danych Polskiej Policji około 30 procent osób podróżujących na przednich fotelach samochodów, nie zapina pasów bezpieczeństwa. Spośród pasażerów jadących z tyłu, pasów nie zapina ponad połowa osób.

Brak zapiętych pasów, w razie wypadku, firmy ubezpieczeniowe interpretują jako przyczynienie się do powstania szkody. Jest to podstawowy argument do obniżenia wysokości wypłacanego odszkodowania.

Pamiętaj bezpieczeństwo stawiaj na pierwszym miejscu – w końcu chodzi tutaj o Twoje życie i zdrowie.


29 marca 2020 | Administrator
Odszkodowania Ogólne Porady