Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Zadośćuczynienie oraz kapitalizacja renty dla pasażera motocykla


1 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania Porady

W 2009 r. w wyniku wypadku drogowego bardzo ciężko ucierpiał Pan Jan, który jechał motocyklem jako pasażer. Poszkodowany przez prawie miesiąc był nieprzytomny i przebywał na oddziale intensywnej terapii. Był  niewydolny oddechowo. Kolejno przebywał na oddziale chirurgicznym oraz rehabilitacji neurologicznej. Pan Jan do dnia dzisiejszego wymaga stałej opieki osób trzecich. Kontynuuje leczenie w poradni neurologicznej i jest niezdolny do pracy.

Europejskie Centrum Odszkodowań S. A. w imieniu Poszkodowanego po skompletowaniu dokumentów, zgłosiło do ubezpieczyciela roszczenia o zadośćuczynienie i zwrot kosztów. Na koniec 2009 r. EuCO uzyskało dla Pana Jana zaliczkę w wysokości 30 000 zł. Zostało zgłoszone również roszczenie z tytułu renty na zwiększone potrzeby oraz renty wyrównawczej. Na etapie przedsądowym udało się uzyskać dla Klienta 125 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz  30 000 zł kosztów. Towarzystwo Ubezpieczeń uznało  roszczenia rentowe w wysokości 5 600 zł wypłacane kwartalnie. Na etapie sądowym EuCO S.A. uzyskało dla Poszkodowanego dodatkowe  650 000 zł.

W 2018 r. EuCO wystąpiło o zwiększenie renty a Ubezpieczyciel podwyższył  świadczenie do kwoty 6 420 zł kwartalnie. Kolejnym krokiem były rozmowy z Ubezpieczycielem dotyczące kapitalizacji renty. Podstawą prawną do kapitalizacji renty jest przepis art. 447 k.c. Ostatecznie w połowie 2018 r. została podpisana ugoda na kapitalizację roszczeń rentowych w wysokości 750 000 zł.


1 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania Porady