Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Wypadki w rolnictwie

Wszyscy się chyba zgodzimy z faktem, że praca w gospodarstwie rolnym jest bardzo ciężka i niebezpieczna, czego następstwem są różnego rodzaju wypadki w rolnictwie.
W wielu przypadkach, gdy zdarzył się wypadek związany z działalnością rolniczą, oprócz odszkodowania z KRUS należy Ci się odszkodowanie z Polisy OC gospodarstwa rolnego.
Czy wiesz, że każdy rolnik, który ma areał ziemi powyżej 1 ha, powinien mieć wykupioną polisę OC gospodarstwa rolnego?
Czy wiesz, że suma ubezpieczenia na takich polisach jest taka sama jak polisa OC samochodu czyli 5 000 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 000 000 euro w przypadku szkód majątkowych?

 
Jeżeli uległeś wypadkowi z winy lub zaniedbania rolnika lub innej osoby pracującej w jego gospodarstwie, wiedz, że należy Ci się odszkodowanie za wypadek w rolnictwie:

  • W przypadku uszczerbku na zdrowiu możesz ubiegać się o odszkodowanie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, zwrot utraconego dochodu czy w cięższych przypadkach rentę wyrównawczą lub na zwiększone potrzeby, które to można skapitalizować.
  • W przypadku tragicznego wypadku w rolnictwie, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów pogrzebu i rentę alimentacyjną.

 

Przykłady wypadków w rolnictwie, za które należy Ci się odszkodowanie:

  • Upadek z uszkodzonej drabiny
  • Uszkodzenie ciała spowodowane przez zwierzęta gospodarza
  • Śmierć spowodowana upadkiem z maszyny rolniczej lub budynku gospodarczego