Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Wypadek w pracy

Z danych GUS wynika, że wypadków przy pracy z roku na rok przybywa. W szczególności niepokoi fakt, że rośnie ilość wypadków śmiertelnych.

Niestety dość często pracodawcy nie zapewniają swoim pracownikom warunków pracy zgodnych z wymogami BHP. Do wypadków dochodzi najczęściej w skutek wadliwego lub źle zabezpieczonego sprzętu, niewystarczających kwalifikacji czy braku odpowiedniego przeszkolenia.

W bardzo wielu przypadkach, gdy dochodzi do przykrego w skutkach zdarzenia, oprócz odszkodowania z ZUS należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy z Polisy OC pracodawcy.

Zdarza się, że rezygnujemy z walki o należne nam odszkodowanie z obawy przed utratą pracy – pamiętajmy jednak, że obecnie większość pracodawców posiada polisę OC, która zabezpiecza ich przed koniecznością wypłacania odszkodowania z własnych środków.

WAŻNE: Pamiętajmy, że w tego typu zdarzeniach wymagany jest protokół BHP.

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy z winy pracodawcy powinieneś wiedzieć, że należy Ci się stosowne odszkodowanie z tego tytułu:

  • W przypadku uszczerbku na zdrowiu możesz ubiegać się o odszkodowanie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z wypadkiem, zwrot utraconego dochodu czy w cięższych przypadkach rentę wyrównawczą lub na zwiększone potrzeby, które można skapitalizować.
  • W przypadku tragicznego wypadku w pracy, najbliżsi członkowie rodziny mogę ubiegać się o odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów pogrzebu i rentę alimentacyjną.

Przykłady wypadków w pracy, za które należy Ci się odszkodowanie:

  • Uszkodzenie palców podczas cięcia niesprawną  technicznie piłą
  • Uraz kręgosłupa spowodowany skierowaniem do ciężkiej pracy niewynikającej z zakresu obowiązków pracownika
  • Ciężki uraz lub śmierć spowodowane upadkiem, który wynikał z braku przeszkolenia do pracy na wysokości