Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w najmniej spodziewanym momencie. Niezależnie od przyczyn, nagła, przedwczesna śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia – ogarnia nas smutek i żal. Często te bolesne w skutkach przeżycie jakiego możemy doświadczyć, wywołuje negatywne konsekwencje zdrowotne oraz materialne.

Musimy wiedzieć, że wszelkie koszty związane z pogrzebem powinny być zwrócone przez Towarzystwo Ubezpieczeń. I nie jest to tylko zwrot kosztów za pochówek czy pomnik ale również za stypę, ubranie żałobne, które często nosimy przez kilka miesięcy czy kwiaty kupowane systematycznie przez nawet kilka lat.

Zapewne nie ma wątpliwości, że na zgłoszenie roszczeń związanych z tego typu zdarzeniami mamy 20 lat. Aktem prawnym potwierdzającym ten fakt jest wyrok Sądu Najwyższego, którego zdaniem – dobrem osobistym jest prawo do życia w pełnej, bezpiecznej rodzinie – a śmierć np. ojca w oczywisty sposób dobro to narusza.

Jeżeli poprzez śmierć bliskiej osoby pogorszyła się nam stop życiowa, wówczas należy się nam odszkodowanie z polisy OC sprawcy a nawet renta.

Natomiast dla całej najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie) za utracone relacje z osobą tragicznie zmarłą należy nam się zadośćuczynienie.