Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Potknięcia/poślizgnięcia

Jeżdżąc na łyżwach wielokrotnie wywracamy się, wstajemy, śmiejemy się z tego a potem jedziemy dalej – wynika to z faktu, że jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. Inaczej bywa gdy idziemy chodnikiem wywracamy się i nie możemy wstać bo złamaliśmy rękę czy nogę.

Większość chodników w Polsce ma polisę OC oraz osobę odpowiedzialną za jego utrzymanie w należytym stanie.

Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed własnym domem. Czysto i bezpiecznie powinno być więc zarówno przed blokami, szkołami, urzędami, sklepami jak i przed domami jednorodzinnymi.

Jeżeli przewróciłeś się na chodniku ze względu na jego zły stan, gdyż nie był on odśnieżony lub potknąłeś się o wystający element należy Ci się odszkodowanie. Trzeba pamiętać, że takie zdarzenie musi być dobrze udokumentowane. Wezwana na miejsce wypadku policja, straż miejska czy karetka pogotowia, dodatkowo zdjęcia z miejsca wypadku, świadkowie czy monitoring pozwolą jednoznacznie wskazać przyczynę i miejsce zdarzenia.

Poszkodowani na skutek wypadku związanego z zaniedbaniami ze strony osób odpowiedzialnych za zarządzanie danym terenem mogą ubiegać się o szereg świadczeń tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, rentę wyrównawczą lub na zwiększone potrzeby.