Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Świadczenie pielęgnacyjne

Opiekujesz się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?
Zrezygnowałeś z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej?
Pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł?
A może nie pobierasz żadnego świadczenia ?

Pamiętaj!
Nie ma znaczenia, czy ktoś jest osobą niepełnosprawną od urodzenia czy w wyniku jakiegoś zdarzenia losowego potrzebuje pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Ważne!
Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2021 r. wynosi 1971 zł miesięcznie.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami

Zawsze po Twojej stronie.