Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Renty powypadkowe

Renta to świadczenie okresowe lub dożywotnie, mające na celu niwelować negatywne konsekwencje wypadku, które mogą pojawić się w przyszłości. Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu, jeżeli:

  • całkowicie lub częściowo utracił on zdolność do pracy zarobkowej
  • zmalały jego szanse na osiągnięcie sukcesu w przyszłości
  • zwiększyły się jego potrzeby

Czy wszyscy wiedzą kto jest odpowiedzialny za przyznanie i wypłatę renty? Zazwyczaj pierwsze skojarzenie to ZUS. Oczywiście jest to słuszny kierunek. Ale czy jedyny? Otóż nie.

Oprócz renty z ZUS należy nam się renta z Polisy OC, która jest wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy wypadku.

Jakie renty nam przysługują po wypadku:

  • renta na zwiększone potrzeby
  • renta wyrównawcza
  • renta alimentacyjna

O ile pojęcie renty zapewne jest nam znane, to kapitalizacja renty już nie koniecznie.

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych cyklicznych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie. Od razu otrzymujesz zatem określoną sumę pieniężną, w zamian za co zrzekasz się roszczeń o wypłatę renty w przyszłości. Podstawą prawną do kapitalizacji renty jest przepis art. 447 k.c. Kapitalizacja następuje najczęściej w formie ugody między poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Zastanawiasz się, czy kapitalizacja renty to dobre rozwiązanie? Oczywiście nie jest to łatwa decyzja i zdecydowanie warto się nad nią zastanowić. Z jednej strony dostajesz duży zastrzyk gotówki z drugiej zrzekasz się prawa do przyszłej renty.

Jeżeli zdecydujesz się na kapitalizację, część środków dobrze jest zainwestować, m.in. na zakup mieszkania lub założenie własnej firmy. Po czasie może okazać się, że dobrze zagospodarowane pieniądze przyniosą bardzo dużo korzyści.

Za takim rozwiązaniem przemawia dodatkowo fakt, że renta nie jest dożywotnia i może się okazać, że po jakimś czasie jej wypłata będzie cofnięta. Jeszcze jedno – taka renta nie jest dziedziczona, więc jeżeli coś Ci się stanie, renta nie będzie dalej wypłacana Twoim spadkobiercom.

CHCESZ POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEN TEMAT?