Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Kapitalizacja renty

Codziennie wiele osób ulega wypadkom. Gdy tak się stanie oprócz jednorazowego odszkodowania mamy prawo ubiegać się o rentę. O ile pojęcie renty zapewne jest nam znane, to kapitalizacja renty już nie koniecznie.

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych cyklicznych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie. Od razu otrzymujemy zatem określoną sumę pieniężną, w zamian za co zrzekamy się roszczeń o wypłatę renty w przyszłości. Podstawą prawną do kapitalizacji renty jest przepis art. 447 k.c. Kapitalizacja następuje najczęściej w formie ugody między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń.

Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu, jeżeli:

  • całkowicie lub częściowo utracił on zdolność do pracy zarobkowej
  • zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość;
  • jeżeli zwiększyły się jego potrzeby

Zastanawiasz się, czy kapitalizacja renty to dobre rozwiązanie? Oczywiście nie jest to łatwa decyzja i zdecydowanie warto się nad nią zastanowić. Z jednej strony dostajesz duży zastrzyk gotówki z drugiej zrzekasz się prawa do przyszłej renty.

Jeżeli zdecydujesz się na kapitalizację, część środków dobrze jest zainwestować. Po czasie może okazać się, że dobrze zagospodarowane pieniądze przyniosą bardzo dużo korzyści. Za takim rozwiązaniem przemawia dodatkowo fakt, że renta nie jest dożywotnia i może się okazać, że po jakimś czasie jej wypłata będzie cofnięta. Jeszcze jedno – taka renta nie jest dziedziczona, więc jak coś nam się stanie, renta nie będzie dalej wypłacana naszym spadkobiercom.

CHCESZ POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEN TEMAT?