Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Renta alimentacyjna


26 stycznia 2021 | Administrator
Odszkodowania Ogólne Porady

Czym jest, komu i kiedy przysługuje RENTA ALIMENTACYJNA?!

Renta alimentacyjna jest wypłacana w momencie pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny ubezpieczonego na skutek jego śmierci.

Celem przyznanych środków finansowych jest pomoc w zabezpieczeniu przyszłości.

Warto pamiętać, że świadczenie przyznawane jest również innym osobom bliskim, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środki na utrzymanie.


26 stycznia 2021 | Administrator
Odszkodowania Ogólne Porady