Thierry Breton gelecekteki telekomünikasyon düzenlemesini başlatıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Thierry Breton gelecekteki telekomünikasyon düzenlemesini başlatıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Site içeriğine göreBu “dijital ağlar yasasının” geleceğine ilişkin zaman çizelgesi halihazırda belirlenmiş olup, yapay zeka düzenlemesine göre modellenecektir Bu “adil paylaşımın” destekçisi olduğunu söylese bile LinkedIn’deki yorumları daha az açık Avrupa pazarı özellikle parçalanmış olsa da (Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üç ulusal oyuncuya kıyasla 27 üye ülkede 150 operatör) Avrupa komisyon üyesi açıkça büyük bir konsolidasyon hareketi başlatıyor “ Telekom operatörlerinin bu teknolojik devrime uyum sağlamak için ölçeğe ve çevikliğe ihtiyaçları var, ancak pazarın parçalanması onları geride tutuyor » Avrupa’yı bulut, yapay zeka, kuantum veya metaveren alanlarında lider yapmanın ön koşulu

Thierry Breton’a göre, “En son teknolojiye sahip telekomünikasyon altyapısı büyümenin, yenilikçiliğin ve istihdam yaratmanın temel direğidir Avrupa İç Pazar Komiseri, dijital platformlar için kuralları tanımladıktan (DSA, DMA, AI Yasası) ve veri ekonomisini düzenledikten (Veri Yasası) sonra, 450 milyon vatandaşın tek dijital pazarını tamamlamak için ağların alt katmanlarına iner Avrupa Komisyonu, yatırım ihtiyaçlarının şu an ile 2030 arasında yaklaşık 174 milyar avro olacağını tahmin ediyor LinkedIn profilinde bir gönderiTelekom sektörünü düzenlemek amacıyla bir “dijital ağlar kanunu” üzerinde çalıştığını söylüyor Brüksel’den yeşil ışık bekleyen İspanya’da Orange ve MasMovil’in birleşmesi için iyi bir alamet mi?

Mobil frekansların uyumlaştırılması

Aynı zamanda yatırımcıları engelleyen engelleri ortadan kaldırarak özel sermayeyi çekmekle de ilgilidir Siyasi lider için bu konu, GAFAM’ın gelecekteki bilgi otoyollarının inşasına olası mali katkısıyla sınırlı değil Şimdiye kadar operatörler, frekansların ülke ülke tahsisi için ihale sistemleri aracılığıyla rekabet etmek zorunda kalıyordu »

Ayrıca, gelecekteki “Telekom Yasası” düzenleyici çerçeveyi gevşetmeli ve idari formaliteleri ve operatörler tarafından karşılanan maliyetleri azaltmalıdır Bu gerekli “ Telekomünikasyon düzenlememizin DNA’sını yeniden tanımlıyoruz 2024 yılının ilk çeyreği için planlanan beyaz kitabın yayınlanmasının ardından, yasama projesinin 2025 yazından önce tamamlanması için 12 ila 14 aya yayılması gerekiyor Operatörlerinin müşterileri de düzenleyici çerçevedeki bu değişiklikten faydalanabilecek “ Bazı hükümetler için nakit ineği “diye yakınıyor […], riskler çok daha yüksek Roaming düzenlemesinin kullanımın patlamasına neden olduğunu hatırlıyoruz »

Bazı istişare katılımcıları, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 200 milyon Avro ile 300 milyon Avro arasında tasarruf sağlayacak “tek bir 5G çekirdek ağı” çağrısında bulunarak, AB düzeyinde düzenlemeyi kolaylaştırma ve basitleştirme konusunda daha da ileri gidiyor “ Jeopolitik gerilimlerin arttığı günümüzün birbirine bağlı dünyasında, stratejik sektörlerdeki karar alma süreçlerimizde tam kontrol sağlamalıyız[vebağlantıaltyapımızazararlıdışmüdahalelerdenkaçınmalıyız»[…etévitertouteinterférenceextérieurepréjudiciabledansnosinfrastructuresdeconnectivité»

Eğer “AB, başlı başına kritik altyapılar olan 5G ağlarının güvenliğini sağlama konusunda uzun bir yol kat etti » Ona göre spektrum yönetiminde veya denizaltı kablolarının korunmasında önemli boşluklar var


Thierry Breton telekomünikasyon altyapısıyla ilgileniyor Çok yüksek hızlı kapsamayı tamamlamak ve her şeyden önce Eski Kıta’ya “gigabit bağlantısı” sağlamak için, operatörlerin yatırım yapma konusunda özgür olmaları gerekiyor “ Bazıları yatırım sorununu Big Telco ile Big Tech arasındaki bir savaşa indirgemeye çalıştı »

Danışma sonuçlarının yayınlanması Kendisine göre Avrupa Birliği’nin telekom sektörünün geleceğine ilişkin başlattığı bu düşünceyi destekliyor

2025 yazından önce bir yasa mı çıkacak?

Son olarak Thierry Breton’un savunuculuğunun son kısmı ağ güvenliğiyle ilgilidirgenel-15

Geçmişte de belirttiği gibi Thierry Breton, sınır ötesi satın alma operasyonlarını kolaylaştırarak pan-Avrupa altyapı operatörlerinin ortaya çıkmasından yana olduğunu söylüyor Thierry Breton radyo frekanslarının tahsisinde uyum sağlanması çağrısında bulunuyor Son zamanlarda Avrupa Komiseri, 5G ağlarının güvenliği için risk oluşturan ekipman üreticilerinin (bu durumda Çinli tedarikçiler Huawei ve ZTE) değiştirilmesini hızlandırmak istediğini söyledi