Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Przełomowe działanie EuCO, które zmieniło rynek odszkodowań w Polsce


28 czerwca 2019 | Administrator
Ogólne

Świadomość społeczna odnośnie rynku odszkodowań w Polsce jest bardzo mała. Często nie wiemy, czy należy nam się odszkodowanie i\lub zadośćuczynienie. A z pewnością nie rozróżniamy tych dwóch pojęć. Zapewne nie wiemy również, że to dzięki Europejskiemu Centrum Odszkodowań S.A., a dokładniej Kancelarii Radców prawnych EuCO, mamy możliwość dochodzenia swoich praw po stracie bliskiej osoby w wyniku wypadku komunikacyjnego, czyli potocznie mówiąc ubiegania się o zadośćuczynienia.

W 2019 roku minęły 4 lata od przełomowego działania Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., które zmieniło cały rynek odszkodowań w Polsce. EuCO przetarło szlak w kwestii możliwości uzyskania zadośćuczynienia po stracie bliskiej osoby w wyniku wypadku.

W 2010 roku Kancelaria Radców Prawnych EuCO złożyła wniosek do Sądu przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu w imieniu najbliższych 20-letniej Karoliny, która zginęła w wypadku komunikacyjnym w 2007 roku. Kancelaria EuCO, powołała się na naruszenie więzi rodzinnej, która została przerwana wskutek działania sprawcy wypadku. Sąd I instancji uwzględnił uzasadnienie i żądanie wypłaty zadośćuczynienia. Towarzystwo Ubezpieczeń wniosło apelacje do wyroku Sądu I instancji, natomiast Sąd II instancji w związku z wątpliwościami co do wyroku, zwrócił się do Sądu Najwyższego o wydanie ostatecznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Sąd Najwyższy z aprobatą przyjął argumentację Kancelarii Radców Prawnych EuCO SA i wydał  uchwałę w tej sprawie. W uchwale z 22 października 2010 roku uznał, że najbliższemu członkowi rodziny ofiary wypadku przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek czynu zabronionego, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. w związku z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego).

Dokładne brzmienie uchwały:

„Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_pazdziernika_2010_roku__sygn__akt_III_CZP_76_10__niepublikowana__20545

Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: kto lepiej zajmie się sprawami dotyczącymi wypadków śmiertelnych jak nie Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., dzięki któremu jest to w ogóle możliwe?


28 czerwca 2019 | Administrator
Ogólne