Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Podstawy prawne wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia z polisy OC


1 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania Porady

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (np. samochodu, motocykla, ciągnika rolniczego) jest zobowiązany ustawą ubezpieczyć swój pojazd tj. wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jest  to niezwykle ważne ubezpieczenie, które dba o interesy zarówno poszkodowanego jak  i sprawcy wypadku. Z jednej strony osoby poszkodowane mają dzięki niemu gwarancję rekompensaty za poniesione krzywdy, z drugiej strony sprawca wypadku nie musi samodzielnie naprawiać szkody (jego majątek jest chroniony).

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne ubiegania się o odszkodowanie/zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy.

Poszkodowany może ubiegać się o:

•    odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów m.in. na naprawę pojazdu, holowanie czy auto zastępcze (art. 361 k.c.);

•    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – wypłata ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);

•    zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem m.in. kosztów leczenia, rehabilitacji, specjalistycznej diety, opieki, dojazdu do placówek medycznych a nawet adaptacji mieszkania czy przysposobienia poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);

•    rentę uzupełniającą, tj. różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed wypadkiem a dochodami uzyskiwanymi po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);

•   kapitalizację renty, która ma uzasadnienie, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 447 k.c.);

•    rentę na zwiększone potrzeby – głównie chodzi o zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego, związanych z jego leczeniem, rehabilitacją, specjalnym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);

•    zwrot utraconych zarobków związanych z niemożliwością wykonywania pracy  lub prowadzenia działalności (art. 361 k.c.).

W przypadku śmierci ubezpieczonego, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

•   odszkodowanie, jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych (art. 446 § 3 k.c.);

•    zwrot kosztów leczenia i  pogrzebu poniesionych przez członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);

•    rentę alimentacyjną uzupełniającą dochody osób uprawnionych, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał finansowo (art. 446 § 2 k.c.);

•    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – wypłata ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 § 4 k.c.).


1 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania Porady