Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku poślizgnięcia


1 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania

Okres zimowy to czas, w którym jesteśmy narażeni na urazy spowodowane m.in. przez nieodśnieżone chodniki. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu danej posesji, zarządcy bloków, szkół, urzędów, sklepów itp.

Przewróciłeś się na chodniku i doznałeś obrażeń ciała, ponieważ nie był on należycie odśnieżony? Należy Ci się odszkodowanie.

Możliwość uzyskania odszkodowania znajduje podstawę w treści art. 415 Kodeksu Cywilnego („Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”), a także Ustaw:

  • utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  • o drogach publicznych,
  • o gospodarce nieruchomościami.

Czy wszyscy wiedzą co należy zrobić, aby takie odszkodowanie za poślizgnięcie otrzymać? Okazuje się, że nie.

Pamiętajmy, że przedmiotowe zdarzenie musi być właściwie udokumentowane, tylko wtedy mamy szanse na uzyskanie odszkodowania. Bez materiału dowodowego z miejsca zdarzenia będzie to niezwykle trudne. Co to znaczy zdarzenie właściwie udokumentowane? Udokumentowane jak najbardziej szczegółowo. Należy zadbać o zdjęcia z miejsca zdarzenia, świadków oraz wezwać policję lub straż miejską, a w przypadku poważnych urazów również karetkę pogotowia.

Europejskie Centrum Odszkodowań prowadziło kilkaset spraw związanych z zimowymi odszkodowaniami. Dobra dokumentacja to połowa sukcesu. Reszta pozostaje w rękach fachowców specjalizujących się w tego typu sprawach.


1 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania