Europejskie Centrum Odszkodowań

Kontakt


„Miałeś wypadek? Doznałeś obrażeń ciała/straciłeś bliską osobę w wypadku? Twój kosztorys został zaniżony? Potrzebujesz samochodu zastępczego? Chciałbyś z nami współpracować? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami a zrobimy wszystko aby Ci pomóc.

biuro@odszkodowanie-powypadkowe.com.pl

507 727 486

790 206 603

Centrala firmy:

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
Ul. Św. M. Kolbe 18,
59-220 Legnica

Biuro regionalne:

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
CENTRUM BIZNESOWE CHMIELNA 134
ul. Chmielna 132/134 ,
00-805 Warszawa ( 3 piętro )EuCO S.A. z siedzibą przy ul. Kolbego 18, 59-222 Legnica (administrator danych), JML Marcin Lipka z siedzibą przy ul. Akademijnej 19/43, 05-110 Jabłonna (Inspektor danych) przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: m.lipka@euco.pl.