Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Zmarnowane/nieudane wakacje

Wielokrotnie na kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem szukamy idealnego miejsca na zasłużony odpoczynek. Spędzamy wiele godzin w biurach podróży skrupulatnie planując nasz wyjazd, na który wydajemy ostatnie pieniądze. Na miejscu natomiast okazuje się, że nie wszystko jest takie jakie miało być.

Jeżeli uważasz, że Twój urlop został zmarnowany z winy biura podróży wówczas należy Ci się stosowne odszkodowanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Ubiegaj się zatem o odszkodowanie, a także o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Ubiegaj się zatem o odszkodowanie, a także o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.

Ważne: Termin przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy wynosi 10 lat.

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest posiadanie dokumentów potwierdzających przebyte wakacje oraz dowody wskazujące na niedogodności (umowa o świadczenie usługi turystycznej, oświadczenie Klienta bądź innych uczestników wycieczki o zaniedbaniach organizatora, dokumentacja fotograficzna, filmiki, itp.)