Europejskie Centrum Odszkodowań

Oferta


Opóźniony lot

Jeżeli twój czas podróży został wydłużony z winy przewoźnika należy Ci się z tego tytułu odszkodowanie z polisy OC linii lotniczych.

Odszkodowanie przysługuje w następujących przypadkach:

  • opóźnienia lotu,
  • odwołania lotu,
  • odmowy przyjęcia na pokład (overbooking)

Oczywiście rekompensata jest możliwa do uzyskania o ile nie wystąpiły jakieś nadzwyczajne okoliczności, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk pracowników lotniska, wybuch wulkanu, zamieszki, warunki pogodowe)

W podanych przypadkach masz prawo domagać się odszkodowania za ponad 3-godzinne opóźnienie lotu w dotarciu do miejsca docelowego.

Wartości odszkodowań zależne są od dystansu przebytego lotu  jak i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym i wynoszą od 125 Euro do 600 Euro . O odszkodowanie za opóźniony lot możemy się ubiegać, jeśli samolot był obsługiwany przez przewoźnika europejskiego lub jeśli wylot nastąpił z portu lotniczego znajdującego się na terenie Unii Europejskiej.

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest posiadanie dokumentów potwierdzających podróż (m.in. faktura, bilet, karta pokładowa, umowa z biurem podróży).

WAŻNE: Roszczenia odszkodowawcze od linii lotniczych przedawniają się w terminie jednego roku od dnia planowanego przelotu.
Co ważne – zgłoszenie roszczenia do linii lotniczych nie przerywa biegu przedawnienia tak jak ma to miejsce w przypadku szkód osobowych.